Adres: Kraayenstein 21,
3085 DP Rotterdam
Telefoon: +31 (0)10-4815624
   
E-mail: info@slijperijhuco.nl
KvK: 24117964

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 16.30 uur

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Gereedschapslijperij Huco aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Gereedschapslijperij Huco komen. Gereedschapslijperij Huco heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Gereedschapslijperij Huco gecontroleerd of goedgekeurd. Gereedschapslijperij Huco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. 

Gereedschapslijperij Huco 2013.
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Gereedschapslijperij Huco worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.